Jak zaregistrovat ochrannou známku – postup

Pokud se chystáte uvést na trh novou značku a chcete zajistit její adekvátní ochranu, je vhodné ji zaregistrovat jako ochrannou známku. Tento příspěvek shrnuje, jak v tomto případě postupovat a jak zaregistrovat ochrannou známku. Co zvažovat před podáním přihlášky ochranné známky Již v průběhu tvorby nové značky je třeba mít na paměti, že až na výjimky nelze registrovat…

Jak formulovat výrobky a služby v přihlášce ochranné známky

Každá ochranná známka je registrována vždy ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Seznam výrobků a služeb je nezbytnou součástí přihlášky ochranné známky a určuje rozsah práv, která přihlašovatel registrací ochranné známky získá. Proč je adekvátní specifikace výrobků a služeb důležitá Seznam výrobků a služeb je třeba důkladně promyslet při přípravě registrace ochranné známky. Po…