Jak získat zpět doménové jméno

Jak získat zpět doménové jméno ?

Vlastní webová stránka je klíčovou součástí prezentace na internetu. Pro mnoho obchodních společností představuje vlastní web také významný prodejní kanál. Proto je důležité si včas registrovat adekvátní doménové jméno(-a). Tento příspěvek nastíní, jak postupovat v případě, když zjistíte, že doménové jméno odpovídající vašemu jménu, názvu vaší organizace nebo vaší obchodní značce je již je registrováno.

Kdy se můžete domáhat převodu doménového jména

Pokud si někdo bez vašeho vědomí a souhlasu zaregistroval (a užívá) doménové jméno, které obsahuje Vaše jméno, název Vaší společnosti nebo obchodní značku, je takové jednání obvykle nelegální a můžete se mu bránit. A to bez ohledu na to, zda se jedná o .cz, .com nebo jinou doménu nejvyšší úrovně.

Typicky nastávají následující situace:

Scénář 1: Doménové jméno zaregistrovala konkurenční společnost a přesměrovala jej na vlastní web

Scénář 2: Doménové jméno zaregistroval neautorizovaný distributor/prodejce a provozuje pod ním e‑shop s výrobky Vaší společnosti

Scénář 3: Doménové jméno zaregistroval spekulant a ponechal jej neaktivní

Pokud doménové jméno obsahuje označení, které máte registrováno jako ochrannou známku, je Vaše postavení nejsilnější. Pokud nikoliv, můžete v závislosti na okolnostech vyžadovat převod doménového jména s odkazem na zákaz nekalé soutěže či zákonnou ochranu jména a obchodních názvů.

Jak postupovat

Pokud Vám doménové jméno jeho neoprávněný držitel nepřevede dobrovolně, a to ani po formální předžalobní výzvě, máte k dispozici dva alternativní postupy. Můžete se zrušení nebo převodu sporného doménového jména domáhat žalobou před soudem, anebo cestou rozhodčího řízení, zejména před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Rozhodčí řízení

Rozhodčí soud při HKČRAKČR rozhoduje spory o doménová jména .cz, .eu, com, .net, .org a další. Řešení sporu je vedeno on-line, prostřednictvím zabezpečené platformy. Nekoná se ústní jednání, což umožňuje relativně rychlé rozhodnutí sporu.

V rozhodčím řízení se lze domáhat pouze zrušení nebo převodu registrace doménového jména, nikoli peněžité kompenzace.

Poplatek za rozhodčí řízení se liší podle toho, zda rozhoduje jediný expert (34 tis Kč) nebo panel expertů (81 tis Kč).

Více se o rozhodčím řízení můžete dočíst na webových stránkách Rozhodčího soudu při HKČRAKČR.

Žaloba před soudem

Druhou možností je podat žalobu k soudu v České republice. To v praxi přichází v úvahu zásadně jen v případech, kdy lze držitele doménového jména identifikovat a jedná se o osobu, která zde má své bydliště či sídlo. Ve srovnání s rozhodčím řízení má žaloba některé výhody:

  • na návrh žalobce může soud tzv. předběžným opatřením okamžitě zablokovat obsah webových stránek umístěných na sporné doméně;
  • na rozdíl od rozhodčího řízení se v soudím řízení lze domáhat také finanční kompenzace.

Poplatek za podání žaloby činí nejméně 2 tis Kč (více, pokud je předmětem žaloby také nárok na finanční kompenzaci). Ve srovnání s poplatkem za rozhodčí řízení je tato částka sice nízká, nicméně náklady se v průběhu soudního řízení mohou vyšplhat mnohem výše.

-mp-