registrace ochranných známek

specialistka
na duševní vlastnictví

registrace ochranných známek, průmyslové vzory, autorské právo
chráníme vaše zájmy

Služby

Registrace ochranných známek a dalších průmyslových práv

Registrace ochranných známek (obchodní značky) a průmyslových vzorů (inovativní design výrobků) v České republice, Evropské Unii i ve světě, rychle a spolehlivě.

nÁMITKY, spory
A JINÁ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

Zastoupíme vás v řízení o námitkách a v ostatních řízeních před českým Úřadem průmyslového vlastnictví i Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví.

STRATEGIE OCHRANY
DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Poradíme vám, jak co nejefektivněji ochránit vaše duševní vlastnictví, vytvoříme pro vás komplexní strategii jeho rozvoje a ochrany.

VYMÁHÁNÍ PRÁV
Z DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Poskytujeme právní zastupování ve sporech o duševním vlastnictví, zejména v případech napodobení obchodní značky, výrobku či obalu, zneužití ochranné známky v reklamě, parazitování apod. Vymáhání autorských práv.

LICENCE, SMLOUVY,
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Sepisujeme licenční i další smlouvy, zejména smlouvy týkající se duševního vlastnictví, například smlouvy o převodu průmyslových práv, o dílo, smlouvy o poskytování IT služeb apod.

AUTORSKÁ PRÁVA,
OCHRANA OSOBNOSTI A GDPR

Specializujeme se dále také na oblast autorského práva, ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů. Zkušenosti máme a služby poskytujeme i v dalších právních oblastech.

registrace ochranných známek
naše zkušenosti ve váš prospěch

O nás

Mgr. Michaela Papoušková, LL.M

Michaela je absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy (2004). V dalším studiu se na univerzitě Queen Mary, University of London ve Velké Británii zaměřila na oblast práva duševního vlastnictví (LL.M 2009).

Má 14 let zkušeností v oblasti práva, zejména v oblasti práva duševního vlastnictví a především ochranných známek, a to jak z veřejného, tak podnikatelského sektoru v České republice i zahraničí. Pracovala jako právník na Úřadu průmyslového vlastnictví a absolvovala půlroční stáž u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve španělském Alicante. Jako analytik duševního vlastnictví se v evropské centrále jednoho z největších světových výrobců elektroniky zabývala vymáháním práv z duševního vlastnictví a potlačováním padělků v regionu EMEA. Další profesní zkušenosti načerpala v londýnské pobočce mezinárodní známkové a patentové kanceláře. Posledních téměř osm let působí v advokacii.

Je advokátka, zapsaná pod ev. č. 18980 v seznamu advokátů ČAK,  a současně patentový zástupce s oprávněním v oblasti práv k označením.

Mluví česky a plynně anglicky.

let zkušeností v oboru práva duševního vlastnictví

pracovní nasazení a zodpovědnost

Máte jakýkoli dotaz?

neváhejte napsat či zavolat.

Registrace ochranných známek

užitečné informace

Blog

ochranné známky

Jak zaregistrovat ochrannou známku – postup

Pokud se chystáte uvést na trh novou značku a chcete zajistit její adekvátní ochranu, je vhodné ji zaregistrovat jako ochrannou známku. Tento příspěvek shrnuje, jak v tomto případě postupovat a jak zaregistrovat ochrannou známku. Co zvažovat před podáním přihlášky ochranné známky Již v průběhu tvorby nové značky je třeba mít na paměti, že až na výjimky nelze registrovat…

ochranné známky

Jak formulovat výrobky a služby v přihlášce ochranné známky

Každá ochranná známka je registrována vždy ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Seznam výrobků a služeb je nezbytnou součástí přihlášky ochranné známky a určuje rozsah práv, která přihlašovatel registrací ochranné známky získá. Proč je adekvátní specifikace výrobků a služeb důležitá Seznam výrobků a služeb je třeba důkladně promyslet při přípravě registrace ochranné známky. Po…