nejčastěji objednávané služby

Ceník

registrace značky cena, registrace obchodní značky cena

Ceník obsahuje pouze ceny za některá nejčastější podání v řízení před úřady. Na dotaz poskytneme cenovou nabídku za další úkony.

Ochranné známky

registrace značky cena

Poplatek úřaduOdměna kancelářeCelkem
České národní ochranné známky
Podání přihlášky a registrace ochranné známky v 1- 3 třídách5 000 Kč4 500 Kč9 500 Kč
– za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy500 Kč500 Kč1 000 Kč
Obnova platnosti ochranné známky2 500 Kč1 500 Kč4 000 Kč
Podání námitek proti přihlášce ochranné známky*1 000 Kč9 000 Kč10 000 Kč
Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky*2 000 Kč9 000 Kč11 000 Kč
Návrh na zrušení ochranné známky pro neužívání*2 000 Kč4 000 Kč6 000 Kč
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví*1 000 Kč11 000 Kč12 000 Kč
Poplatek úřaduOdměna kancelářeCelkem
Ochranné známky Evropské unie
Podání přihlášky a registrace ochranné známky EU v 1 třídě850 EUR6 000 Kč27 250 Kč
– za druhou třídu výrobků a služeb50 EUR800 Kč2 050 Kč
– za každou další třídu výrobků a služeb150 EUR800 Kč4 550 Kč
Obnova platnosti ochranné známky EU v 1 třídě850 EUR1 500 Kč22 750 Kč
Podání námitek proti přihlášce ochranné známky EU*320 EUR10 000 Kč18 000 Kč
Návrh na prohlášení neplatnosti ochranné známky EU*630 EUR10 000 Kč25 750 Kč
Návrh na zrušení ochranné známky EU pro neužívání*630 EUR5 000 Kč20 750 Kč
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí úřadu EUIPO*720 EUR12 000 Kč30 000 Kč

Průmyslové vzory

Poplatek úřaduOdměna kancelářeCelkem
České národní průmyslové vzory
Přihláška průmyslového vzoru a registrace1 000 Kč5 500 Kč6 500 Kč
– za každý další vzor v hromadné přihlášce600 Kč2 000 Kč2 600 Kč
Návrh na výmaz průmyslového vzoru*2 000 Kč9 000 Kč11 000 Kč
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví*1 000 Kč11 000 Kč12 000 Kč
Poplatek úřaduOdměna kancelářeCelkem
Průmyslové vzory Evropské unie
Přihláška průmyslového vzoru EU a registrace350 EUR6 500 Kč15 250 Kč
– za každý další vzor v hromadné přihlášce175 EUR2 000 Kč6 375 Kč
Návrh na výmaz průmyslového vzoru EU *350 EUR10 000 Kč18 750 Kč
Odvolání proti prvostupňovému rozhodnutí úřadu EUIPO*800 EUR12 000 Kč32 000 Kč

* Celková cena zahrnuje podání a odůvodnění v základním rozsahu. V komplexních případech může být odměna kanceláře vyšší.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

registrace ochranných známek, vymáhání autorských práv