Jak formulovat výrobky a služby v přihlášce ochranné známky

Každá ochranná známka je registrována vždy ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Seznam výrobků a služeb je nezbytnou součástí přihlášky ochranné známky a určuje rozsah práv, která přihlašovatel registrací ochranné známky získá.

Proč je adekvátní specifikace výrobků a služeb důležitá

Seznam výrobků a služeb je třeba důkladně promyslet při přípravě registrace ochranné známky. Po podání přihlášky totiž již nelze seznam rozšiřovat a doplňovat.

Specifikace výrobků a služeb v přihlášce má přitom určující význam pro rozsah práv, která přihlašovatel zápisem ochranné známky získá. Až na výjimky je totiž vlastník ochranné známky oprávněn zabránit ostatním v užívání shodné nebo zaměnitelné značky pouze na produktech, které odpovídají výrobků a službám, pro které je jeho ochranná známka registrována.

Nabízí se představa, že nejrozsáhlejší a nejsilnějších práv lze dosáhnout maximálně dlouhým a široce formulovaným seznamem výrobků a služeb. Věc má ale několik háčků, na které tento příspěvek upozorňuje.

Jak postupovat při přípravě specifikace

Prvním krokem při přípravě seznamu výrobků a služeb je identifikace produktů, které pod příslušnou obchodní značkou nabízíte či plánujete nabízet, včetně oblastí, do kterých by daná značka reálně mohla expandovat v blízké budoucnosti.

Druhým krokem je správná definice těchto produktů. Přitom je třeba dbát na to, aby formulace seznamu výrobků a služeb byla dostatečně jasná a přesná. Jinak hrozí zamítnutí přihlášky ochranné známky úřadem.

Existují nástroje, které při přípravě přihlášky ochranné známky se specifikací výrobků a služeb a jejich zařazením do správných tříd pomohou. Zejména mám na mysli webové stránky TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/ ), které umožňují přístup k tzv. harmonizované databázi, obsahující více než 78 000 prevalidovaných položek výrobků a služeb od průmyslových chemikálií, přes hudební nástroje a nábytek po vývoj softwaru nebo pořádání konferencí.

Na co si dát při přípravě seznamu výrobků a služeb pozor

Při formulaci seznamu výrobků a služeb je třeba věnovat pozornost zejména následujícím aspektům:

  1. Vyhnout se neurčitým a nejednoznačným termínům;
  2. Zahrnout do seznamu jak konkrétní, tak i obecnější položky. A to proto, že u seznamu sestaveného pouze z velmi konkrétních položek hrozí, že bude příliš úzký nebo v něm něco bude chybět. Na druhou stranu seznam obsahující pouze příliš obecné položky, např. termíny jako „počítačový software“ také není vhodný. Příliš obecné položky jsou totiž napadnutelné;
  3. Neplatí, že čím více položek v seznamu, tím lépe. Obecně se doporučuje do seznamu zahrnout jen ty výrobky a služby, u kterých má přihlašovatel skutečný záměr je pod přihlašovaným označením uvést na trh. Jinak může být obviněn z nedostatku dobré víry při podání přihlášky, což může mít negativní dopady na jeho registrovanou ochrannou známku.

-mp-

Podobné příspěvky