vymáhání autorských práv

s čím vám můžeme pomoci

Právní služby

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti práva duševního vlastnictví, ochranných známek a nekalé soutěže. Zakládáme si na vysoké kvalitě poskytovaných služeb, profesionalitě a individuálním přístupu. Záleží nám na tom, aby naše výstupy měly maximální přínos pro naše klienty a podporovaly jejich obchodní strategii a cíle.

registrace ochranných známek, registrace značky, registrace obchodní značky, vymáhání autorských práv

Registrace ochranných známek a dalších průmyslových práv

Registrujeme průmyslová práva, zejména ochranné známky a průmyslové vzory v České republice, Evropské Unii i v dalších státech po celém světě. Registraci pro vás zajistíme komplexně: na základě rozsáhlých zkušeností nejen s registracemi, ale také s vymáháním práv vám v rámci přípravy přihlášky ochranné známky poradíme, v jaké podobě značku (logo) přihlásit, sestavíme seznam výrobků a služeb a provedeme rešerši, vše tak abychom zajistili co nejhladší průběh zápisného řízení, úspěšnou registraci a především silnou ochranu vaší značky. Přihlášku české ochranné známky pro vás připravíme za 4.500,- Kč (včetně poplatku ÚPV celkem za 9.500,- Kč), přihlášku ochranné známky Evropské Unie za 6.000,- Kč (celkem cca 27.250,- Kč včetně poplatku EUIPO, který činí minimálně 850 eur), v případě registrace více ochranných známek poskytujeme slevu. V případě zájmu se na nás obraťte a velmi rádi pro vás sestavíme konkrétní cenovou nabídku.

Přečtěte si, proč je více než vhodné registrovat ochrannou známku.

Námitky a jiná správní řízení

Máme zkušenosti se zastupováním v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví i Úřadem Evropské Unie pro duševní vlastnictví, jmenovitě například:

  • ochranné známky: řízení o námitkách proti zápisu ochranné známky
  • ochranné známky: obrana proti úřednímu zamítnutí přihlášky ochranné známky
  • ochranné známky: řízení o zrušení ochranné známky
  • ochranné známky: řízení o prohlášení neplatnosti ochranné známky
  • průmyslové vzory: řízení o výmazu průmyslového vzoru

 V případě nepříznivého rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví se lze obrátit na Městský soud v Praze a žádat soudní přezkum rozhodnutí a jeho zrušení v tzv. správním soudnictví.

Strategie ochrany duševního vlastnictví

Domníváme se, že podniky by měly ve vlastním zájmu přistupovat k registracím, ochraně a vymáhání práv z duševního vlastnictví plánovitě a koncepčně, přičemž strategie ochrany duševního vlastnictví by měla vyplývat z celkové obchodní strategie a priorit.

Vymáhání práv z duševního vlastnictví, vymáhání autorských práv

Poskytujeme právní zastupování ve sporech z duševního vlastnictví. Máme zkušenosti s různými případy napodobení obchodní značky nebo designu výrobku či jeho obalu konkurentem, s dovozem a prodejem padělků, zneužitím ochranné známky v reklamě, na internetu, parazitováním na pověsti a různými formami nekalých podnikatelských praktik. Pokud se nějaké takové neoprávněné a neférové jednání dotýká vašeho podniku, obraťte se na nás, posoudíme alternativy řešení, jejich vyhlídky na úspěch, a doporučíme vám nejefektivnější postup ve věci. Zásadně se v takových případech můžete u soudu domáhat zákazu protiprávního jednání a v závislosti na konkrétních okolnostech případně také požadovat peněžitou kompenzaci. Připravíme předžalobní výzvu, návrh na vydání předběžného soudního zákazu protiprávního jednání, žalobu, zastoupíme vás v řízení před soudem atd. Na vymáhání autorských práv se přímo specializujeme.

Přečtěte si například článek, o tom, jak se můžete domáhat převodu doménového jména.

Licence, smlouvy a obchodní podmínky

Máme mnohonásobné zkušeností s přípravou a revizí smluvní dokumentace. Především licenčních smluv, smluv o převodu průmyslových práv, smluv o dílo, smluv o poskytování služeb, smluv o zpracování osobních údajů i různých dalších smluvních typů a obchodních podmínek. Kvalitně připravené smlouvy jsou jedním ze způsobů jak předcházet sporům.

Autorská práva, ochrana osobnosti, GDPR

Poskytujeme právní pomoc také v oblasti autorských práv, ochrany osobnosti, ochrany osobních údajů a v dalších odvětvích práva. Nabízíme naše služby při standardních právních úkonech jako je například vymáhání peněžitých pohledávek, založení společnosti s ručením omezením, vytvoření všeobecných smluvních podmínek pro e-shop nebo prodej nemovitosti.

Vymáhání autorských práv