Jak formulovat výrobky a služby v přihlášce ochranné známky

Každá ochranná známka je registrována vždy ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Seznam výrobků a služeb je nezbytnou součástí přihlášky ochranné známky a určuje rozsah práv, která přihlašovatel registrací ochranné známky získá. Proč je adekvátní specifikace výrobků a služeb důležitá Seznam výrobků a služeb je třeba důkladně promyslet při přípravě registrace ochranné známky. Po…