Jak zaregistrovat ochrannou známku – postup

Pokud se chystáte uvést na trh novou značku a chcete zajistit její adekvátní ochranu, je vhodné ji zaregistrovat jako ochrannou známku. Tento příspěvek shrnuje, jak v tomto případě postupovat a jak zaregistrovat ochrannou známku. Co zvažovat před podáním přihlášky ochranné známky Již v průběhu tvorby nové značky je třeba mít na paměti, že až na výjimky nelze registrovat…

Jak formulovat výrobky a služby v přihlášce ochranné známky

Každá ochranná známka je registrována vždy ve vztahu k určitým výrobkům nebo službám. Seznam výrobků a služeb je nezbytnou součástí přihlášky ochranné známky a určuje rozsah práv, která přihlašovatel registrací ochranné známky získá. Proč je adekvátní specifikace výrobků a služeb důležitá Seznam výrobků a služeb je třeba důkladně promyslet při přípravě registrace ochranné známky. Po…

Jak získat zpět doménové jméno

Vlastní webová stránka je klíčovou součástí prezentace na internetu. Pro mnoho obchodních společností představuje vlastní web také významný prodejní kanál. Proto je důležité si včas registrovat adekvátní doménové jméno(-a). Tento příspěvek nastíní, jak postupovat v případě, když zjistíte, že doménové jméno odpovídající vašemu jménu, názvu vaší organizace nebo vaší obchodní značce je již je registrováno….